Introductie : Werkgelegenheid binnen de schoolrestaurants.
Geraldo Vallen : Oprichter van Join the pipe
John Hannema : Het Rijk van de Keizer
Sandra van Kampen : Adjunct-directeur Stichting Urgenda
Marcia Nieuwstraten : Olivier eet gezond!
Mare Media : Mare Media, redactionele communicatie en advies voor maatschappelijke organisaties
Marco van Zandwijk : Architect en grondlegger Scholenbouwwaaier Gezonde en goede scholen bieden fysieke ruimte voor gezond eetgedrag. Vanaf juni 2012 waarschijnlijk bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Martin Fredriks : Dok Architecten BV, Directeur/Partner
Hugo de Clercq : FARO Architecten
Arnoud Passenier : Lid Raad van Advies Stichting Tijd voor Eten, Ketenregisseur Fosfaatkringloop at Ministry of Infrastructure and the Environment. Voormalig bestuurslid en nu raad van aanbeveling van Tijd voor Eten.

Utrecht, Landelijk

Rinske van Noortwijk

Directeur GreenWish, ( zonder GreenWish was er geen Tijd voor Eten )

03-02-2012


Tijd voor Eten van Doris Voss is het soort initiatieven waarvoor GreenWish is opgericht in 2003. Wij zagen mensen zoals Doris Voss, met prachtige initiatieven, die het zwaar hadden om hun initiatief van de grond te krijgen. En dat is eigenlijk raar! We zouden hen met open armen moeten ontvangen, want met hun creativiteit en gedrevenheid, kleuren ze de wereld! Verandering komt niet van de gevestigde instituties, maar van bevlogen mensen, individuen die het lef hebben om het zelf - anders - te gaan doen. Met de nadruk op doen!

 
We hebben Doris geadviseerd bij het maken van een gedegen projectplan voor haar eerste project in Amsterdam Oud-Zuid. Na een geslaagde proef kwam ze bij ons terug. Een proefproject opzetten is één ding, maar een project verankeren in de samenleving is een tweede. Hiervoor moeten organisaties die belang hebben bij het initiatief, samenwerking willen aangaan. Niet vrijblijvend, maar structureel. Dit vraagt van hen meestal offers. Soms financieel, of omdat je niet zo kan scoren, of omdat je een activiteit moet loslaten, etc.. Dat is niet gemakkelijk.
 
Doris Voss heeft van Tijd voor Eten een professioneel goed uitgebalanceerd concept gemaakt, dat landelijk kan worden opgeschaald. Een sociale onderneming, in een omgeving die nog niet helemaal marktrijp is. Doris Voss heeft laten zien dat ze de visie en het doorzettingsvermogen heeft om de landelijke opschaling te kunnen garanderen. Ze verdient het vertrouwen van betrokken partijen.
 
Laten we Tijd voor Eten als experiment zien, hoe we sociaal ondernemers meer ruimte kunnen geven. GreenWish wil haar daar graag bij blijven adviseren!


Deze website is een initiatief van tijdvooreten.nl