Marco van Zandwijk : Architect en grondlegger Scholenbouwwaaier Gezonde en goede scholen bieden fysieke ruimte voor gezond eetgedrag. Vanaf juni 2012 waarschijnlijk bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Rinske van Noortwijk : Directeur GreenWish, ( zonder GreenWish was er geen Tijd voor Eten )
Arnoud Passenier : Lid Raad van Advies Stichting Tijd voor Eten, Ketenregisseur Fosfaatkringloop at Ministry of Infrastructure and the Environment. Voormalig bestuurslid en nu raad van aanbeveling van Tijd voor Eten.
Introductie : Werkgelegenheid binnen de schoolrestaurants.
Mare Media : Mare Media, redactionele communicatie en advies voor maatschappelijke organisaties
Geraldo Vallen : Oprichter van Join the pipe
Marcia Nieuwstraten : Olivier eet gezond!
John Hannema : Het Rijk van de Keizer
Jeroen Verbraeken : Vice-voorzitter Stichting Vis & Seizoen
Lottie de Wit : Bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten

Amsterdam, Nederland

Doris Voss

Initiatiefnemer, van de stichting Tijd voor Eten. T/m oktober 2012 ook nog even bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.

13-12-2011


Mijn naam is Doris Voss. Met het besef dat de overblijf op de school van mijn dochter beter kon en moest heb ik tijdens de tussenschoolse opvang in de klas van mijn dochter Emma, toen 5 jaar, wat tafels bij elkaar geschoven en een lekkere pan soep op tafel gezet. Dat was een groot succes en zo ging de bal rollen. Als alleen-opvoedende moeder – en dat bedoel ik niet zielig – was ik ook op zoek naar een nieuwe manier van werken - iets wat bij de jaren met een jonge dochter past. Styling, mode en reclame veel op reis zijn (wat ik deed voordat ik Emma kreeg) lieten naar mijn idee niet genoeg tijd over voor een ‘beetje normaal leven met een kind’. Zeker niet als je het kind opvoedt zonder partner en familie er omheen. Werk in de buurt van de school van Emma, iets minder werkdrukte tijdens de schoolvakanties en iets doen wat ook qua thema bij ons past vond ik reden genoeg om Tijd voor eten 2006 verder uit te bouwen. Met een aantal vrienden heb ik destijds de stichting Tijd voor Eten opgericht. Vanaf 2007 was ik in dienstverband voor deze stichting als projectleider werkzaam. 

2de heelft van 2012 even pas op de plaats, de insteek van onze werkzaamheden bijstellen.

Vanaf 2013 wil ik graag vanuit het team Eten op Scholen werken aan systeemverandering van het (niet)beleid van de lunch op basisscholen. 
De ervaringen vanuit de stichting Tijd voor Eten nemen we hierin mee, maar Eten op Scholen werkt vanuit een ander insteek dan de stichting Tijd voor Eten. De ambitie is om binnen vijf jaar het concept zodanig uit te werken, dat onze MKB-gerichte, integrale insteek rond de lunch op (basis)scholen staat als een huis.

 Eten op Scholen wordt een sociale onderneming binnen gemeentes en scholen. We zien het als een modern collectief, waarbij ook voor zakelijke, ondernemende partners winst te behalen is, een klassieke win-win- situatie dus.

De huidige aanpak, waarbij op de scholen tussenschoolse opvang (TSO)wordt aangeboden, is achterhaald is en niet efficiënt. Het gaat eigenlijk nog steeds uit van het idee dat moeders hun kinderen tussen de middag ophalen en als dat een keer niet kan, de kinderen als noodoplossing gebruik kunnen maken van TSO. 
Het is echt tijd voor innovatie op dit gebied.

In de visie van Eten op Scholen hebben scholen en kinderopvang een gezamenlijke rol in dit verhaal. Maar wel samen met ouders en overheden. Niemand kan het alleen.

Een van de pijlers waarop Eten op scholen op rust is de verankering van de lunch op scholen in de lokale economie. Kinderopvangorganisaties kunnen bijvoorbeeld een rol spelen in het aanbieden van professionele begeleiding van de kinderen. Daarnaast is het belangrijk dat TSO loskomt van incidentele stimuleringssubsidies. Dat is veel beter haalbaar als TSO in het curriculum van de schooldag als dagarrangement verankerd is. Deze website is een initiatief van tijdvooreten.nl