Marcia Nieuwstraten : Olivier eet gezond!
Doris Voss : Initiatiefnemer, van de stichting Tijd voor Eten. T/m oktober 2012 ook nog even bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Arnoud Passenier : Lid Raad van Advies Stichting Tijd voor Eten, Ketenregisseur Fosfaatkringloop at Ministry of Infrastructure and the Environment. Voormalig bestuurslid en nu raad van aanbeveling van Tijd voor Eten.
Rinske van Noortwijk : Directeur GreenWish, ( zonder GreenWish was er geen Tijd voor Eten )
Introductie : Werkgelegenheid binnen de schoolrestaurants.
Sandra van Kampen : Adjunct-directeur Stichting Urgenda
Jeroen Verbraeken : Vice-voorzitter Stichting Vis & Seizoen
Marco van Zandwijk : Architect en grondlegger Scholenbouwwaaier Gezonde en goede scholen bieden fysieke ruimte voor gezond eetgedrag. Vanaf juni 2012 waarschijnlijk bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Lottie de Wit : Bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten
John Hannema : Het Rijk van de Keizer

werkt landelijk, Nederland

Marco van Zandwijk

Architect en grondlegger Scholenbouwwaaier Gezonde en goede scholen bieden fysieke ruimte voor gezond eetgedrag. Vanaf juni 2012 waarschijnlijk bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.

15-01-2012


‘Gezonde en goede scholen bieden
fysieke ruimte voor gezond eetgedrag'

Marco van Zandwijk | Architect en grondlegger Scholenbouwwaaier

 

Gezonde scholen
Gezonde scholen, daar hoort gezond eten bij. Het lijkt heel simpel maar niets is minder waar. Deze voorzieningen waarin kinderen de hoofdrol spelen worden nog steeds bedacht vanuit het traditionele klaslokaal. Dat er ook wordt gespeeld, geslapen en gegeten, als gevolg van steeds meer werkende ouder(s), daar staat niemand bij stil op het moment dat er over bouw of verbouw wordt nagedacht. De gevolgen laten zich raden; een fatsoenlijke (educatieve) keukenvoorziening, opslagmogelijkheden en een ruimte waar kinderen in alle rust kunnen eten ontbreken. Dan maar een uitgedroogde boterham met zoetigheid eten in de klas, waar de kinderen al de hele dag verblijven. Het belang van kinderen en aandacht voor eten hoef ik u niet verder uit te leggen... laat staan dat ik u de gevolgen van jong aangeleerd eetgedrag in relatie tot overgewicht of leerprestaties moet uitleggen. Wie weet dat één op de zeven kinderen te kampen heeft met overgewicht, weet dat er, voor deze doelgroep, iets moet veranderen. Een omkering in het denken is daarvoor noodzakelijk.

 

Omkering in het denken
Maar hoe breng je deze verandering op gang. Geld mag niet het antwoord zijn. We moeten de dingen anders gaan regelen. Er moet een collectieve beweging op gang komen die niet alleen de noodzaak inziet de dingen anders te regelen, maar er ook voor kan zorgen dit waar te maken en te behouden voor de langere termijn. Het is dan ook om deze reden dat ik de organisatie rondom Tijd voor Eten een warm hart toedraag. Na veertien jaar vanuit verschillende perspectieven nauw betrokken te zijn bij de bouw en verbouw van (brede) scholen heb ik gemerkt dat Tijd voor Eten de kennis in huis heeft om de gewenste verandering handen en voeten te geven. Mijn persoonlijke wens om aandacht voor het eten in te bedden binnen het primair onderwijs is het afgelopen jaar nog eens verstrekt door mijn eerste vaderschap. En je kinderen gun je toch het beste?

 

Bewustmakingsproces
Naast anders regelen, en de kennis om dingen anders te kunnen regelen, is het ook van belang dat er een bewustwordingsproces op gang komt waarbinnen kennis kan worden gedeeld. 

Zelf heb ik het geluk gehad ruim twee jaar, in opdracht van de Rijksbouwmeester, te mogen werken aan de scholenbouwwaaier: een hulpmiddel dat instellingen in het onderwijs en de opvang helpt bij het formuleren van ambities rondom de bouw of verbouw van hun gebouw. 

U zult begrijpen dat in deze waaier ook het Tijd voor Eten aspect integraal is meegenomen. Met de waaier in de hand, wordt het voor opdrachtgevers duidelijk hoe zij hun gebouw rekening kunnen houden met fysieke ruimte waarbinnen ‘gezond eten' een plekje krijgt. Eerdere ervaringen van organisaties (waaronder t Koggeschip) zijn hierin meegenomen. Op die manier hoeft niet steeds opnieuw het wiel uitgevonden te worden.

 

Marco van Zandwijk
Vader | Architect | Onderzoeker | Pionier (en meer)
06-4791 6249
www.scholenbouwwaaier.nl
@gezondengoed (twitter)

 Deze website is een initiatief van tijdvooreten.nl