Mare Media : Mare Media, redactionele communicatie en advies voor maatschappelijke organisaties
Jeroen Verbraeken : Vice-voorzitter Stichting Vis & Seizoen
Marcia Nieuwstraten : Olivier eet gezond!
John Hannema : Het Rijk van de Keizer
Geraldo Vallen : Oprichter van Join the pipe
Martin Fredriks : Dok Architecten BV, Directeur/Partner
Doris Voss : Initiatiefnemer, van de stichting Tijd voor Eten. T/m oktober 2012 ook nog even bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Hugo de Clercq : FARO Architecten
Peter Heijnsdijk : Directeur, eigenaar en mede-oprichter van CREAPOLIS
Rinske van Noortwijk : Directeur GreenWish, ( zonder GreenWish was er geen Tijd voor Eten )

Lisserbroek / Zutphen, Nederland

Hugo de Clercq

FARO Architecten

03-11-2011


FARO werkt graag met opdrachtgevers aan projecten met een grotemaatschappelijke betrokkenheid. Deze betrokkenheid uit zich zowel inwerkwijze als in het gebouwde resultaat. Sociaal, ecologisch enarchitectonisch zijn de trefwoorden.   

Voor wie doe je het eigenlijk en, gelukkig steeds vaker, mét wie. De mens staat centraal. We bouwen in de context van de omgeving en in samenhang met de maatschappij die ons omringt. We bouwen met stadsbewoners, voor kinderen, in dorpen, langs het water of in het bos. We zoeken draagvlak; de resultaten van ons werk zijn immers voor iedereen. Bruikbaar, prettig, toegankelijk en begrijpelijk.

We zoeken naar wegen om ons werk duurzamer te maken, in de brede zin van het woord. Zuiniger, mooier, flexibeler, beter, sterker, schoner.

Onze gebouwen passen hun gebruikers goed. Er zit altijd iets in van onszelf maar het laat een ieder de keus hoe het te lezen is. En, een gebouw is fris en glimlacht, een beetje humor of relativering doet een mens goed.

Een architect streeft ernaar om gebouwen te ontwerpen waarin de gebruikers zich prettig voelen. Het gebruik van materialen, kleuren en het ontwerp van zowel interieur als exterieur draagt hieraan bij. Dat geldt in een woning, maar ook in een school. Een school dient zo te zijn ingericht dat er ook ruimte is om goed te eten, met tijd, aandacht en kwaliteit. Daarin kan een architect een grote rol spelen. Licht, ruimte en een aangename sfeer zorgen er automatisch voor dat mensen met meer plezier hun eten nuttigen en hier ook meer aandacht aan besteden. Aandacht om dat in het ontwerp mee te nemen leidt tot een gebouw waarin mensen zich op meerdere niveaus prettig voelen. Het ultieme streven van een architect.

Mens sana in corpore sano: een gezonde geest in een gezond lichaam. Als kinderen beter eten, zitten ze lekkerder in hun vel. Als ze lekkerder in hun vel zitten presteren ze beter. Hun kansen in de maatschappij nemen toe. Een school dient zo te zijn ingericht dat er ruimte ook ruimte is om goed te eten, met tijd, aandacht en kwaliteit. Zo werken we aan de toekomst en …. voor onze eigen kinderen.

www.faro.nlDeze website is een initiatief van tijdvooreten.nl