Jeroen Verbraeken : Vice-voorzitter Stichting Vis & Seizoen
Doris Voss : Initiatiefnemer, van de stichting Tijd voor Eten. T/m oktober 2012 ook nog even bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Marco van Zandwijk : Architect en grondlegger Scholenbouwwaaier Gezonde en goede scholen bieden fysieke ruimte voor gezond eetgedrag. Vanaf juni 2012 waarschijnlijk bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Marcia Nieuwstraten : Olivier eet gezond!
John Hannema : Het Rijk van de Keizer
Martin Fredriks : Dok Architecten BV, Directeur/Partner
Sandra van Kampen : Adjunct-directeur Stichting Urgenda
Peter Heijnsdijk : Directeur, eigenaar en mede-oprichter van CREAPOLIS
Will Jansen : Bouillon Magazine
Hugo de Clercq : FARO Architecten

Amsterdam, Nederland

Martin Fredriks

Dok Architecten BV, Directeur/Partner

03-11-2011


Het scheppen van een goed idee en dat vertalen tot een mooi én goed functionerend gebouw. Hoe doe je dat eigenlijk?Ieder project is uniek en vraagt om een eigen invulling. Of het nu om een woning, school, kantoorgebouw, museum of stedenbouwkundig plan gaat.Wij zijn wars van trends en werken niet met vooropgestelde stijlkenmerken. Onze architectuur is altijd op maat gesneden. Onze gebouwen kunnen terughoudend zijn en minimaal, maar ook expressief en uitbundig.

Wij willen dat onze gebouwen emoties losmaken, fascineren en in herinnering blijven. Zich lang en goed verhouden tot de mens. Daarin schuilt voor ons duurzaamheid.

Evenzeer als in het respectvol omgaan met de gebruikers en de omgeving. Met zowel de sociale, ecologische en historische structuur van een plek.Het gebruik van duurzame materialen en het vinden van duurzame oplossingen is een onlosmakelijk deel van ons ontwerpproces.

Wij werken samen in een karakteristieke open ruimte, met oude houten constructiebalken en een hoge kap. Een optimale omgeving voor het samensmelten van creativiteit en professionaliteit. Voor het ontwikkelen van onze ideeën is contact met anderen onontbeerlijk. Zij verleiden ons tot andere invalshoeken en dwingen ons tot aanscherping of relativering.

We schakelen altijd gespecialiseerde constructeurs en adviseurs in en wanneer een opgave daar om vraagt, werken we samen met landschapsarchitecten en interieurarchitecten, om tot een optimaal resultaat te komen.

Professionaliteit is onontbeerlijk.

Een brede kennis en ervaring, zowel op het gebied van bouwtechniek, bouwmethodiek als van procesmanagement.Wij geloven in een integrale aanpak. Elk moment in het proces zijn we ons bewust van factoren als bouwtijd, bouwkosten en bouwmethodiek.Daarnaast vertrouwen wij op een eenvoudige organisatiestructuur met een heldere aanpak, korte communicatielijnen en duidelijke aanspreekpunten.

Wij maken bijzondere architectuur voor bijzondere opdrachtgevers.

Gesprekken met onze opdrachtgevers zijn heel belangrijk. Wij nemen de tijd en de ruimte voor onderzoek, verrassingen en nieuwe inzichten. Om gezamenlijk tot een visie voor een project te komen, samen met de opdrachtgever, gebruikers en alle andere betrokkenen.

Dok gelooft in een integrale brede aanpak en is geoutilleerd om projecten vanaf de initiatieffase tot na de oplevering te begeleiden. Om onze doelgerichte en heldere werkwijze en communicatie te waar....

Met ongeveer dertig medewerkers werken wij aan uiteenlopende opdrachten, zoals woningen, bedrijfsgebouwen, scholen, winkelcentra, industriegebouwen, interieurs, stedenbouwkundige plannen en supervisie.

Wij werken allemaal samen in één grote open ruimte, lunchen elke dag gezamenlijk, gaan regelmatig op excursie en organiseren regelmatig debat- en discussieavonden.Met het doel elkaar te stimuleren en actief bezig te zijn met onze vakontwikkeling.

Al sinds 2007 werken wij samen met "tijd voor eten". We zijn begonnen in de brede school " de Kikker" in Osdorp en hebben de afgelopen jaren intensief contact gehouden over dit onderwerp waar wij ons erg bij betrokken voelen.    

Contact:

Entrepotdok 86
1018 AD Amsterdam
020 344 97 00
www.dokarchitecten.nl
www.dokblog.nlDeze website is een initiatief van tijdvooreten.nl