Marco van Zandwijk : Architect en grondlegger Scholenbouwwaaier Gezonde en goede scholen bieden fysieke ruimte voor gezond eetgedrag. Vanaf juni 2012 waarschijnlijk bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
Arnoud Passenier : Lid Raad van Advies Stichting Tijd voor Eten, Ketenregisseur Fosfaatkringloop at Ministry of Infrastructure and the Environment. Voormalig bestuurslid en nu raad van aanbeveling van Tijd voor Eten.
Hugo de Clercq : FARO Architecten
Rinske van Noortwijk : Directeur GreenWish, ( zonder GreenWish was er geen Tijd voor Eten )
Will Jansen : Bouillon Magazine
Martin Fredriks : Dok Architecten BV, Directeur/Partner
Doris Voss : Initiatiefnemer, van de stichting Tijd voor Eten. T/m oktober 2012 ook nog even bestuurslid van de stichting Tijd voor Eten.
John Hannema : Het Rijk van de Keizer
Jeroen Verbraeken : Vice-voorzitter Stichting Vis & Seizoen
Marcia Nieuwstraten : Olivier eet gezond!

Den Haag, Nederland

Arnoud Passenier

Lid Raad van Advies Stichting Tijd voor Eten, Ketenregisseur Fosfaatkringloop at Ministry of Infrastructure and the Environment. Voormalig bestuurslid en nu raad van aanbeveling van Tijd voor Eten.

13-12-2011


 

 

Ik ben Arnoud Passenier,

werkzaam als strategisch beleidsadviseur bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Ik heb Doris Voss in 2003 ontmoet bij het oude Ministerie van VROM. Zij vertelde toen al over haar prachtig burgerinitiatief: kinderen krijgen een gezonde lunch op school en krijgen de tijd om hier samen van te genieten. Veel duurzaamheidsdoelen worden hiermee bereikt. Kinderen worden gezonder waarmee overgewicht wordt voorkomen. Hun leerprestaties gaan omhoog. De leerkrachten krijgen rustiger en geconcentreerde leerlingen in de klas. Boeren kunnen door een goed en betrouwbaar aanbod aan scholen een nieuwe markt voor hun streekproducten ontwikkelen.

Doris zou Doris niet zijn als zij met Tijd voor Eten niet ook nog ervoor zou zorgen dat werkloze moeders worden opgeleid tot begeleiders van de tussenschoolse opvang. Investeren in die begeleiders is van groot belang omdat zij door hun opleiding weten hoe zij een rustige sfeer kunnen creëren tussen kinderen en hoe zij hygiënisch verantwoord om moeten gaan met het bereide voedsel.

Ik sta Doris al een aantal jaren bij, vorig jaar nog in het bestuur van de stichting. Ik bewonder haar doorzettingsvermogen, enthousiasme en creativiteit. Dat maakt dat ik er nog steeds in geloof dat het haar met steun van velen uiteindelijk gaat lukken om in heel Nederland gezond eten op school structureel te regelen.

Steun Doris door uw eigen netwerk te vertellen over Tijd voor Eten, Doris te helpen met goede ingangen, door de scholen in de buurt aan te spreken op hun verantwoordelijkheid om gezond lunchen op hun school te bevorderen. En door politici aan te spreken op hun mogelijkheden om goede randvoorwaarden te scheppen voor Tijd voor Eten.

 

http://www.linkedin.com/pub/arnoud-passenier/4/641/936Deze website is een initiatief van tijdvooreten.nl