Tijdvooreten.nl visitekaartjeDoris VossDoris Voss

Stichting Tijd voor eten 
Postadres
Valeriusstraat 221- II
1075 EZ Amsterdam

NL56 INGB 0007 5368 82
ovv Project, 'Eten op scholen - Tijd voor werk'
Doris Voss
Valeriusstraat 221-II
1075 EZ Amsterdam
06 41.49.31.99


twitter.com/tijdvooreten

Bekijk dit adres op maps.google.nl

Tijd voor Eten

De Stichting Tijd voor Eten is een in Amsterdam gevestigde stichting die al sinds 2005 het doel heeft te bevorderen dat kinderen in Nederland tijdens schooltijd structureel gezond, lekker en rustig kunnen eten. Om dit doel te bereiken voerde de Stichting van 2005 tot april 2012 – in samenwerking met andere partijen – projecten op scholen in Amsterdam en de Provincie Noord Holland uit en brengt zij het maatschappelijke onderwerp ' voeding op scholen' onder de aandacht van burgers, opinieleiders en besluitvormers.

In 2014 was het de bedoeling om met financiële ondersteuning van de Stichting Doen en in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam 'Tijd voor Eten - Tijd voor werk’ in een project (van 2014-2016) structureel binnen het beleid van de Gemeente Amsterdam in te voeren als proef en voorbereiding op landelijke uitrol.  

 

Helaas hebben we deze plannen in 2014 vanuit de stichting Tijd voor Eten niet kunnen uitvoeren. Omdat JoGG zowel landelijk als ook in Amsterdam nog steeds leading is met alles wat betrekking heeft op vraagstukken rondom 'Lunchen op scholen' is het (nog even) niet mogelijk om een structurele aanpak rondom 'Eten op scholen' te realiseren. Op basis hiervan moest het bestuur van de stichting Tijd voor Eten in september 2014 het moelijke besluit nemen om de reeds toegezegte financiering vanuit de stichting DOEN stop te zetten. We zijn sinds oktober 2016 bezig met een herstart. 

Het bestuur van de Stichting bestaat momenteel uit één onbezoldigd bestuurslid: Doris Voss. De stichting Tijd voor Eten had vanaf april 2012 geen inkomsten en maakte een pas op de plaats.                        

We zijn bezig met het vinden van nieuwe bestuurders die Doris zullen vervangen zodra de herstart gelukt is. 

 

 

Organisatiegegevens: Stichting Tijd voor Eten

Valeriusstraat 221-II, 1075 EZ Amsterdam, telefoon: 020 - 675 46 16 / 06 41 49 31 99

inschrijfnummer KvK: 34219912, fiscaal nummer: 814.87.732

ING-bank : NL56 INGB 0007 5368 82

Uw naam *
Bedrijfsnaam
E-mailadres *
Uw vraag en/of opmerking *
Antwoord op de som (Andere som)