Disclaimer

Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen en/of gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Doris Voss van Tijdvooreten.

Tijdvooreten kan de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website niet garanderen. Tijdvooreten betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie. De weergegeven teksten en gegevens worden meegedeeld onder alle voorbehoud. Tijdvooreten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirect als direct schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Tijdvooreten wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Tijdvooreten niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.