2014

Tijd voor Eten

De Stichting Tijd voor Eten is een in Amsterdam gevestigde Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) die zich ten doel heeft gesteld te bevorderen dat kinderen in Nederland tijdens schooltijd structureel gezond en rustig kunnen eten. Om dit doel te bereiken voert de Stichting – in samenwerking met andere partijen – projecten op scholen uit en brengt zij het maatschappelijke onderwerp ' voeding op scholen' onder de aandacht van burgers, opinieleiders en besluitvormers.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit drie onbezoldigde bestuursleden, die allen op 24 februari 2014 in functie zijn getreden: Huub van Wersch (voorzitter), Roelien Huges (secretaris) en Arja Nobel (penningmeester). De Stichting heeft op dit moment één parttime medewerker in dienst (Doris Voss) die voor haar werkzaamheden een marktconform salaris ontvangt.

In 2014 wordt met financiële ondersteuning van de Stichting Doen en in samenwerking met de Dienst Werk en Inkomen van de Gemeente Amsterdam een project uitgevoerd om ervaring op te doen met het ontwikkelen van een eigen standaard voor het aanbieden van lunches op scholen. Het is de bedoeling dat het concept in de projectperiode (2014-2016) wordt uitgewerkt en beproefd en vervolgens wordt verankerd in structureel beleid van landelijke en gemeentelijke overheden.

Projectdoelen

Als het project succesvol is afgerond, zijn de volgende resultaten geboekt:

  • Kinderen weten proefondervindelijk meer over voeding; kinderen weten beter wat ze eten, wat gezonde alternatieven zijn (en hebben deze geproefd!).
  • Er is een bijdrage geleverd aan werkgelegenheid van vrouwen met afstand tot de arbeidsmarkt. De maaltijden op scholen worden verzorgd door gastvrouwen die daarvoor speciaal zijn opgeleid.
  • De gezondheid van kinderen is bevorderd door hen een gezonde lunch op school aan te bieden.
  • De leerprestaties van kinderen zijn verbeterd. Door leerkrachten wordt gesproken over gedragsverandering, betere concentratie, beter leren als kinderen goed hebben geluncht.
  • De lokale economie is gestimuleerd, doordat wordt gewerkt met streekproducten.
  •  
 
We werken aan voorbeeld projecten binnen vooruitstrevende scholen en koplopende gemeenten.
Tijd voor Eten is geen cateraar, verdient ook niets aan de lunch zelf. We werken met partners vanuit MKB aan een gezonde en betaalbare structuur rond 'Eten op scholen’. 
Een van de pijlers waarop Tijd voor eten op rust, is de verankering van 'Eten op scholen' in de locale economie, het streven om zo spoedig mogelijk los te komen van incidentele stimuleringssubsidies. Onze wens: Beleid & budget gericht op scholen & kinderopvang om 'Eten op scholen' structureel aan te kunnen bieden.
 

 

Organisatiegegevens: Stichting Tijd voor Eten

Valeriusstraat 221-II, 1075 EZ Amsterdam, telefoon: 020 - 675.46.16 / 06 - 41.49.31.99

inschrijfnummer KvK: 34219912, fiscaal nummer: 8145 87 732

Tijd voor eten

Met het besef dat de overblijf van mijn dochter op school niet leuk is, heb ik tijdens de tussentijdse opvang in de klas van mijn dochter Emma, toen 5 jaar, wat tafels bij elkaar geschoven en een lekkere pan soep op tafel gezet.
Dat was een groot succes en zo ging de bal rollen.
Als alleen-opvoedende moeder (dat bedoel ik niet zielig hoor ...) was ik ook op zoek naar een nieuwe manier van werken - iets wat bij de jaren rond / met een jonge dochter past.
Styling, mode en reclame (dat deed ik voordat ik Emma kreeg) laten naar mijn idee niet genoeg tijd over voor een "beetje normaal leven met een kind", zeker niet als je het kind opvoedt zonder partner en familie er omheen.
Werk, in de buurt van de school van Emma, minder werkdrukte tijdens de schoolvakantie, iets doen wat ook qua thema bij ons past vond ik reden genoeg om Tijd voor eten verder uit te bouwen.

Langzaam is goed

Foto's van het 'restaurant' in een oud schoolgebouw in Amsterdam Oud-Zuid dat wij in het voorjaar van 2004 konden gebruiken om de kleine gasten uit de omliggende scholen te ontvangen.