Op 13 juni 2014 vierden 6.000 schoolkinderen samen met Coca-Cola tijdens de Finale van Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland, in Amsterdam het sportieve Coca-Cola gevoel.

Happy together.

Coca-Cola profileert zich goed en laat zien dat zij maatschappelijk betrokken is. Ook in Nederland. ‘Gezondere kinderen, gezondere jeugd'. Gezondheid lijkt onderhand dé nieuwe core business van Coca-Cola. Heeft het bedrijf Coca-Cola inderdaad het beste met ons voor? Of zijn we wat naïef over de nauwe samenwerking tussen de belanghebbende industrie en de te vaak onwetende overheid?

Coca-Cola doet actief aan marketing. Niet alleen door grote billboards, advertenties en reclames, maar ook door actief de samenwerking met de overheid op te zoeken bij projecten om obesitas tegen te gaan. Vreemd, zult u waarschijnlijk denken, want het is toch vrij algemeen bekend dat Cola geen product is dat bij een gezonde lifestyle hoort. Maar het bedrijf weet zich toch uitstekend te profileren bij dergelijke projecten. Zo werkt het samen met Epode (The world's largest obesity prevention network), neemt het deel aan het Convenant Gezond Gewicht en Jongeren op Gezond Gewicht (JoGG); samenwerkingsverbanden tussen (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten tegen overgewicht en obesitas. Ook op het gebied van sport profileert het bedrijf zich duidelijk. Zo is het hoofdsponsor van de Olympic Moves. Ook is Coca-Cola recent een samenwerking aangegaan met het Jeugdsportfonds. 

Op 13 juni 2014 vierden 6.000 schoolkinderen samen met Coca-Cola tijdens de Finale van Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland - onder schooltijd, inclusief leerplicht - in Amsterdam het sportieve Cola gevoel. Ondersteund door nationale sporthelden en veel‚ zeer veel 'Coca-Cola rood' in het logo van Olympic-Moves. Cola-Cola Nederland is namelijk niet alleen partner en sponsor maar was ook opdrachtgever voor het logo van Olympic Move en is dus ook eigenaar van het Olympic Moves logo. Wie betaalt bepaalt. Eigenlijk mag Cola geen reclame voor Cola op scholen maken - dus dan maar op een sportieve toplocatie. Het Olympisch Stadion van Amsterdam. Slim. Alle deelnemers waren sportief en mooi op gewicht. Het waren namelijk de finalisten vanuit het voortgezet onderwijs - uit geheel Nederland. De selectieprocedure liep gedurend het afgelopen schooljaar, volgend op het finale van 'Mission Olympic 2013' van afgelopen jaar in het Olympisch stadium in Amsterdam.

Het resultaat van deze 'Cola PR dag', mooie foto's met sportieve, vrolijke pubers in rode sportkleding. Netjes gecast. Geen dik kind te ontdekken.     

'Olympic Moves' maakt onder de vleugels van het Ministerie VWS deel uit van Het Convenant gezond gewicht en van het programma 'Jongeren op gezond gewicht' (JoGG). De Coca-Cola Foundatin en het bedrijf Coca-Cola zijn zowel partners alsook sponsoren - van 'Olympic Moves', Het Convenant gezond gewicht en van het programma 'Jongeren op gezond gewicht' (JoGG)..

Waarom is het niet wenselijk dat bedrijven als Coca-Cola bij dergelijke projecten betrokken zijn? Twee redenen. De eerste is dat de frisdrank onterecht een gezond en sportief imago krijgt, dat via overheidsbeleid en overheidsgeld ook nog eens actief onder kinderen wordt gepromoot. Frisdrank met suiker “hoort” zo bij gezond en sportief. Jammer voor al die kinderen met overgewicht.

De andere reden is die van verstrengeling van belangen in wetenschappelijk opzicht. Onze nationale gezondheidspreventieprogramma’s pretenderen zich te baseren op wetenschappelijke inzichten. Maar wat nu, als hun hoofdsponsoren - partners - niet gebaat zijn bij de verspreiding of toepassing van deze inzichten? Als er bijvoorbeeld in de **kleine lettertjes staat dat de voorlichters op scholen niét mogen zeggen dat Cola ongezond is?

In het huidige gezondheidsbeleid is gekozen voor “bewustwording”. Graag ook 'iets met sport' tijdens incidentele kick off momenten mooie projecten met veel reclame, in plaats van structurele voorzieningen die alle jongeren bereiken. De doelstelling van ‘Het Convenant gezond gewicht’ is om de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa te laten worden. Met het huidige beleid gaat dat zeker niet lukken. Het is tijd om de stap te zetten naar structureel beleid rond eten en drinken op de scholen zelf te maken.

Als we willen, dat ouders kunnen werken en dat kinderen gezond kunnen opgroeien, moeten we voor goede voorzieningen op scholen zorgen en niet langer vertrouwen op het “succes van publiek private samenwerking”.  De verwevenheid van commerciële belangen rondom deze clubs is dusdanig dat het me zou verwonderden als er niet ook persoonlijke belangen bij in de beurszitten.

**Greenwashing: ...In de gedragscode van JOGG staat dat de bedrijven het gezondheidsimago van JOGG niet mogen schaden. Maar het samenwerkingsverband mag ook niet schadelijk zijn voor de naam en reputatie van de landelijke partners. Kinderen leren dat Coca-Cola ongezond is, is dus verboden... ( te lezen via VrijNederland'Afvallen met Coca-Cola ‚ http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Afvallen-met-CocaCola.htm )

Meer informatie op https://www.facebook.com/tijdvooreten/posts/712168718841984

27 januari 2014: Interview Doris Voss op Radio 1

Aanpak dikke kinderen werkt niet, JoGG onder vuur

27 januari 2014: Reactie Paul Rosenmöller op Radio 1

Snacks of drankjes van grote bedrijven kun je op school krijgen, meer niet.

Lokale initiatieven voor gezond eten zijn beter, vinden Marcel Canoy en Doris Voss.

Marcel Canoy, hoofd econoom van Ecorys
Doris Voss, initiatiefnemer van 'Tijd voor Eten'. 

 

Gezond samen eten op scholen                

Wat is het probleem?

Waarom is het zo moeilijk op te lossen?

Welk model kan wel werken?

 Lees hier de volledige publicatie

Word sponsor van Tijd voor Eten!  

 Lees hier de brief van Doris Voss

screenshot

Nieuw onderdeel:

De website van Tijd voor eten heeft een nieuw onderdeel: relaties. Hier vind je een persoonlijk verhaal van onze relaties over ons. Lees de stukken, bekijk de foto's en ontdek de relaties.

tijdvooreten.nl/relaties

Olivomio steunt Tijd voor eten

Olivomio vindt sociaal netwerken essentieel en wil daarom ook iets teruggeven aan de gemeenschap.

Per verkochte liter olijfolie gaat 1 euro naar Tijd voor eten!

Lees meer op www.olivomio.nl/goeddoel

Het Beleid Rond Eten

Het beleid rond Eten & drinken op scholen is 'gehijacked' door de multinationals van de voedingsindustrie.

Innovatie rond het beleid van Eten & drinken op scholen in Nederland vindt voornamelijk plaats op congressen, bijeenkomsten en in onderonsjes van de hoge bazen. 
De werkwijze van JOGG en de jaarlijks terugkerende balanstop zijn een voorbeeld voor hoe het oude denken niet meer efficiënt werkt, zo deze al ooit gewerkt heeft. 

"The problem is they are trying to meet the future by doing what they did in the past." - Sir Ken Robinson

Lees hier verder...

Geen kleffe boterham voor pubers op school

Klik hier voor het eerste artikel

Klik hier voor het tweede artikel

Tijd voor een integrale aanpak. 

 

Deze week was de Balanstop in Madurodam. De Nederlandse overheid en grote multinationals strijden in het Programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) tegen overgewicht bij kinderen. Voorman Paul Rosenmöller presenteerde trots de samenwerking met bedrijven als Albert Heijn, Nestle en Unilever. Ook ik ben een groot voorstander van publiek-private samenwerking. Alleen wel met de juiste partners. 

Als directeur van de Stichting Tijd voor Eten was ik aanwezig bij deze Balanstop in Madurodam en ik wil u vooral ook deelgenoot maken van de woorden van voormalig staatssecretaris Willem Vermeend. Hij stelde namelijk dat het probleem van overgewicht waarschijnlijk sneller wordt opgelost wanneer het onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken zou komen te vallen. Nu ligt dat bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Ik was onder de indruk van Vermeends woorden en geloof dat hij gelijk heeft. Nu investeren in gezond eten en bewegen voor jongeren, levert ons land in de toekomst grote financiële voordelen op.

Zelf zou ik ook graag het ministerie van Sociale Zaken betrekken. Daaronder valt namelijk de kinderopvang. Willen we in Nederland echt iets veranderen met het lunchen op school, dan zal ook de kinderopvang daar een serieuze rol in moeten gaan spelen. Onlangs ( 25.01.2012 ) was in Amsterdam de presentatie van het eindrapport ‘Lunchen op school’. Kete Kervezee, voorzitter van de PO-raad, stelde daar dat scholen zich moeten realiseren dat preventie van overgewicht erbij gebaat zou zijn als scholen zorgen voor sluitende dagarrangementen inclusief lunch tijdens de TSO. Nieuw aan deze uitspraak vanuit de onderwijskant is dat school als een plek wordt gezien waar een deel van het preventiebeleid overgewicht kan plaatsvinden. 

Op teveel scholen in Nederland wordt het tijdstip tussen 12 en 13.30 uur niet gezien als verantwoordelijkheid van het onderwijs. De leerkracht gaat pauze houden en goedwillende vrijwilligers – meestal zonder enige pedagogische scholing – nemen het over. Ter illustratie: voor onderwijs is per kind per uur vier euro beschikbaar, voor buitenschoolse opvang ongeveer zes euro per uur en voor de tussenschoolse opvang slechts 20 euro per jaar. De wet Kinderopvang handelt nog alsof de meeste moeders thuis zitten en tussen de middag de kinderen van school halen, maar inmiddels is de wereld veranderd. Laat kinderopvangorganisaties dit hiaat professioneel opvullen.

Maar drie ministeries goed samen laten werken is ook geen sinecure. Wellicht is een soort Deltacommissaris voor overwicht een optie? Die staat boven de ministeries, heeft budget en kan als bruggenbouwer optreden richting het bedrijfsleven. Ik zou dan graag iemand zien die wel de juiste partijen selecteert, want in tegenstelling tot Paul Rosenmöller geloof ik niet in de oprechte betrokkenheid van het grote bedrijfsleven. Het voelt toch vooral als imagebuilding. Wist u dat Albert Heijn onder een gezonde lunch een mueslireep verstaat? Tijdens de presentatie van ‘Lunch op school’, waar JOGG ook bij betrokken is kregen de kinderen op chocomelk en hagelslag. Waarom houden we het niet gewoon simpel en laten we cateraars uit de buurt een echt gezonde lunch verzorgen met producten uit de regio? Kinderen leren meteen over groente en fruit, krijgen geen mueslireep, maar een lekkere appel. Het project ‘Jointhepipe’ is ook zo’n voorbeeld dat laat zien hoe simpel het kan zijn. Geef kinderen bij de lunch gewoon water en geen chocomelk of frisdrank.

In mijn ogen heeft JOGG een leuke poging gedaan om een gezonde lunch op te zetten, maar kunnen we met zijn allen concluderen dat dit toch een stuk beter kan. Zet die partijen bij elkaar die echt en integer strijden tegen overgewicht en doe dat onder auspiciën van een soort Deltacommissaris die boven alle partijen staat en vooral keuzes maakt die echt in het belang zijn van kinderen. En hou het vooral simpel: eten uit de buurt en kraanwater op tafel, maar wel met professionaliteit.

 

Doris Voss

Directeur Tijd voor Eten

www.tijdvooreten.nl

 

 

voetbalTijd voor Eten/Tijd voor sport

Het betaald voetbal is in de afgelopen periode een sector geworden waar te veel geld in rond gaat.

Lees hier verder...

het gouden windei

De Gouden Windei verkiezing 2011
De Gouden Windei verkiezing gaat weer van start! foodwatch reikt het Gouden Windei jaarlijks uit aan de voedselfabrikant die het meest misleidende product heeft verkocht. Als consument bepaalt ú wie deze trofee krijgt.

Breng nu uw stem uit! Zo bepaalt u mee wie in 2011 de grootste misleider is.

Voorkomen is beter dan genezen. Overheid en bedrijfsleven moeten samenwerken voor een gezonder eetcultuur op school http://bit.ly/kyHSIfMay 25 Favorite Retweet Reply

Tijd voor Eten op Fabulous Food Festival

Tijd voor Eten is aanwezig op het Fabulous Food Festival dat op 28 en 29 mei in Haarlem wordt gehouden. Dit festival wil laten zien dat lekker eten en drinken een feestje is en dat het heel goed kan samengaan met duurzaamheid. Maar hoe staat het met gezond en lekker eten op school? Alhoewel overblijven meer regel dan uitzondering is, komt de lunch er op de meeste basisscholen karig af. Vaak komt het niet verder dan dat de kinderen achter hun tafeltje hun broodtrommeltje leeg peuzelen. Volgens Doris Voss - initiatiefneemster van Tijd voor Eten - een gemiste kan om kinderen te laten zien hoe leuk en gezellig het is om gezond en gevarieerd te eten.

Lees meer

Onze scholen zijn niet gebouwd voor de toekomst

Bekijk hier de uitzending van Netwerk van 2 juli 2010.

 

Gevulde koeken, chocoladerepen en snacks in broodtrommels

Bekijk hier de uitzending van Netwerk van 14 april 2010.

Tijd voor eten in beeld (12 minuten)

Interview met Doris Voss op
"Kinderen vinden het
heerlijk om samen te eten
"

Tijd voor eten

Wat wil Tijd voor eten bereiken?

 • Kinderen en ouders bewustmaken van het nut van gezond en lekker eten.
 • Ons doel is dat er een substantiële verbetering komt in wat en hoe er op scholen wordt gegeten en hoe scholen gebouwd worden. Het doel is dat meer kinderen op scholen in Nederland gezonder eten, hun basiskennis over voeding en het gebruik van streek producten wordt verhoogd. Daarnaast hebben wij gemerkt dat eten op scholen een uitstekend platform vormt voor sociale cohesie richting andere gebieden. De initiatieven die nu al uit Tijd voor Eten voortkomen zijn veelzijdig. Zo valt er te denken aan  stageplekken voor koks en keukenmanagement op brede scholen; per school kan er dan een lokale projectleidster aangesteld worden. Tijd voor Eten creëert banen waarin alleen opvoedende ouders (vaak moeders) werk en zorg voor hun kind kunnen combineren.
 • " Als we willen dat ouders kunnen werken, kinderen gezond opgroeien,
  moeten we o.a voor goede voorzieningen op en rond de school zorgen - dat is de basis voor een goed functionerende samenleving.
  We - dat zijn in dit geval de ouders, de scholen en hun partners, de overheid en het bedrijfsleven
 • Ouders ondersteunen om zelf gezonde en lekkere maaltijden voor hun kinderen te bereiden.( recepten via de website, kooklessen, vertellen van wetenswaardigheden over koken en voeding, TV programma met kooklessen voor kinderen )
 • Het bevorderen van de beleving van het gebruik van maaltijden als sociale gebeurtenis.
 • Het stimuleren van een gevarieerde smaak bij kinderen. Zien eten doet eten.
 • Gewoon lekker samen eten op een drukke schooldag.
 • Een aantal scholen staat op het punt plannen te ontwikkelen voor de toekomst in een nieuw gebouw, liefst multifunctionele accommodatie, een brede school dus.
  Tijd voor eten / Eten op scholen krijgt daarbij de unieke kans van begin af aan betrokken te worden bij de ideeën, de plannen en bij het programma van eisen. Het gaat daarbij om de vraag welke ruimte en welke organisatie een verantwoorde en voorall ook gezellige omgang met het eten tussen de middag mogelijk maken. Met andere woorden: Wat ontbreekt  in de gangbare programma van eisen, zoals deze tegenwoordig door de gemeente worden opgesteld en wat betekent dat voor de budgetten? Door middel van een aantal voorbeeldprojecten kunnen zo nieuwe algemene bruikbare uitgangspunten worden geformuleerd.

TIJD VOOR ETEN GEZOND EN LEKKER '
Tijd voor Eten’ is een kinderrestaurant op de basisschool. Kinderen gaan twee keer per jaar tussen de middag 'uit eten’ op school. Tijdens de maaltijd krijgen de kinderen uitleg over de ingrediënten, de oorsprong  en smaak van de producten en er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Het restaurant wordt gerund door een herintredende moeder, die door het ROCvA is opgeleid. Zij is in dienst van het schoolbestuur en heeft een zogenaamde combinatiefunctie Er wordt gekookt door koks in opleiding bij het ROCvA. Deze leerlingkoks vervullen hun stage op de basisschool en leren hier koken met streekproducten.

De pilot 'Tijd voor Eten’ op basisschool 't Koggeschip in Amsterdam West is ontwikkeld in nauwe samenwerking met verschillende instanties binnen en buiten Amsterdam. Belangrijke participanten zijn de GGD, DMO, DRO, het ministerie van VROM, het ROCvA, DWI en wethouder Marijke Vos als voorzitter van Proeftuin Amsterdam. De ervaringen, die met 'Tijd voor Eten’ op ’t Koggeschip worden opgedaan, worden gebruikt om meerdere concepten van lunchen op scholen (de zogenaamde waaier) te ontwikkelen. Voor Tijd voor Eten zelf zijn inmiddels 4 verschillende formules uitgewerkt. Er worden in Nederland steeds meer brede scholen opgericht en hiervoor worden ook nieuwe gebouwen ontworpen. Als een brede school 'Tijd voor Eten' of een ander concept van de waaier wil introduceren, dan zal er bij de bouwplannen al rekening mee kunnen worden gehouden. En wie weet, wordt in Nederland gezond en goed lunchen op school ooit net zo gebruikelijk als in andere Europese landen.

Doris Voss Tijd voor eten is een initiatief van Doris Voss.
Een initiatief dat wil inspelen op het tijdgebrek dat veel mensen ondervinden in hun drukke bestaan waardoor het vaak moeilijk is om tijd en aandacht te vinden voor het koken en het samen eten.

 

Coca-Cola profileert zich goed en laat zien dat zij maatschappelijk betrokken is. Ook in Nederland. ‘Gezondere kinderen, gezondere jeugd'. Gezondheid lijkt onderhand dé nieuwe core business van Coca-Cola. Heeft de multinational inderdaad het beste met ons voor? Of zijn we wat naïef over de nauwe samenwerking tussen de belanghebbende industrie en de te vaak onwetende overheid?

Coca Cola doet actief aan marketing. Niet alleen door grote billboards, advertenties en reclames, maar ook door actief de samenwerking met de overheid op te zoeken bij projecten om obesitas tegen te gaan. Vreemd, zult u waarschijnlijk denken, want het is toch vrij algemeen bekend dat Cola geen product is dat bij een gezonde lifestyle hoort. Maar het bedrijf weet zich toch uitstekend te profileren bij dergelijke projecten. Zo werkt het samen met Epode (The world's largest obesity prevention network), neemt het deel aan het Convenant Gezond Gewicht en Jongeren op Gezond Gewicht (JoGG); samenwerkingsverbanden tussen (rijks- en lokale) overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die zich inzetten tegen overgewicht en obesitas. Ook op het gebied van sport profileert het bedrijf zich duidelijk. Zo is het hoofdsponsor van de Olympic Moves.  Ook is Coca Cola een samenwerking aangegaan met het Jeugdsportfonds.

Gisteren, (13.juni 2014) vieren 6.000 schoolkinderen samen met Coca-Cola tijdens de Finale van Olympic Moves, de grootste schoolsportcompetitie van Nederland - onder schooltijd, inclusief leerplicht - in Amsterdam het sportieve Cola gevoel. Ondersteund door nationale sporthelden en veel‚ zeer veel 'Coca-Cola rood' in het logo van Olympic-Moves. Cola is namelijk niet alleen partner en sponsor maar was ook opdrachtgever voor het logo van Olympic Move en is dus ook eigenaar van het Olympic Moves logo. Wie betaalt bepaalt. Eigenlijk mag Cola geen reclame voor Cola op scholen maken - dus dan maar op een sportieve toplocatie. Het Olympisch Stadion van Amsterdam. Slim. 

Waarom is het niet wenselijk dat bedrijven als Coca-Cola bij dergelijke projecten betrokken zijn? Twee redenen. De eerste is dat de frisdrank onterecht een gezond en sportief imago krijgt, dat via overheidsbeleid en overheidsgeld ook nog eens actief onder kinderen wordt gepromoot. Frisdrank met suiker “hoort” zo bij gezond en sportief. Jammer voor al die kinderen met overgewicht.

De andere reden is die van verstrengeling van belangen in wetenschappelijk opzicht. Onze nationale gezondheidspreventieprogramma’s pretenderen zich te baseren op wetenschappelijke inzichten. Maar wat nu, als hun hoofdsponsoren niet gebaat zijn bij de verspreiding of toepassing van deze inzichten? Als er bijvoorbeeld in de kleine lettertjes staat dat de voorlichters op scholen niét mogen zeggen dat Cola ongezond is?

In het huidige gezondheidsbeleid is gekozen voor “bewustwording”, via mooie projecten met veel reclame, in plaats van structurele voorzieningen die alle jongeren bereiken. De doelstelling van ‘Het Convenant gezond gewicht’ is om de Nederlandse jeugd de gezondste van Europa te laten worden. Met het huidige beleid gaat dat zeker niet lukken. Het is tijd om de stap te zetten naar structureel beleid rond eten en drinken op de scholen zelf te maken.

Als we willen, dat ouders kunnen werken en dat kinderen gezond kunnen opgroeien, moeten we voor goede voorzieningen op scholen zorgen en niet langer vertrouwen op het “succes van publiek private samenwerking”.  De verwevenheid van commerciële belangen rondom deze clubs is dusdanig dat het me zou verwonderden als er niet ook persoonlijke belangen bij in de beurs zitten.